Sök
Close this search box.

Kreativt nytänk har gett 1000 fler nya kunder i veckan för Strömstad Shoppingcenter 

Strömstad Shoppingcenter har sedan 2019 genomgått en stor ompositioneringsprocess. En process som redan gett mycket goda resultat för centret – under pandemin, men speciellt nu när gränserna har öppnats igen.
Strömstad Shoppingcenter

Kreativt nytänk har gett 1000 fler nya kunder i veckan för Strömstad Shoppingcenter 

Strömstad Shoppingcenter har sedan 2019 genomgått en stor ompositioneringsprocess. En process som redan gett mycket goda resultat för centret – under pandemin, men speciellt nu när gränserna har öppnats igen.

Foto: Strömstad Shoppingcenter

Den 31 oktober 2019 bytte Strömstad Shoppingcenter namn. Detta var början på en stor ompositioneringsprocess som redan gett mycket goda resultat.

– Namnbytet var en åtgärd för att få en tydligare profil för vad centrets faktiskt är; ett shoppingcenter. Det sattes också upp en ny strategisk varumärkesplattform med en tydlig vision, mission, målgrupp och filosofi med centret, säger Mia Danielsson, center- och marknadschef.

Bakgrunden var flera olika kundundersökningar där det bland annat framkom tydligt att namnet ”Galleria” inte stämde överens med centrets innehåll och skapade också andra associationer än shopping.

– Sedan köpcentret öppnade 2015 kunde vi också se att kundbeteendet förändrats, vilket gjorde det nödvändigt att se över centrets butiksmix och hyresgäster.

Nytt varumärke
Av att ligga i en gränshandelskommun med en målgrupp på närmare 70 procent norrmän och 30 procent svenskar insåg man att centret skulle uppfattas på två olika sätt beroende på om du var en norsk eller svensk kund.

– Det centrala läge som centret är placerat på blev också en viktig faktor för centrets butiksmix då man insåg att centret också skulle kunna bli en naturlig mötesplats för de lokala invånarna. Detta skulle också generera i fler nya lokala kunder, säger Danielsson.

Slogan för den svenska befolkningen blev därmed – ”Vår mötesplats för handel och upplevelse” medan för centrets norska kunder – ”Dubbelt så skoj för halva priset”.

– Detta är viktiga verktyg som alltid tas fram när centret står i nya kontraktsförhandlingar med nya hyresgäster eller behöva ta beslut som rör centrets profilering och marknadsföring, säger Marianne Mazarino Håkonsen, VD i Remix Consulting AS.

Sällskapet förvaltar köpcentret genom ett förvaltningsavtal med centrets ägare i BT Property Strömstad AB, och en ny ledningsorganisation skapades där man anställde medarbetare som var fysiskt på plats för att effektivisera och organisera fastighetens budget.

Strategisk konceptutveckling med ny butiksmix
Med nytt varumärke gick man ifrån en galleria med exklusiva butiker till en folklig målgrupp med lågpris och volym som fokus. Strömstad Shoppingcenter skall vara det självklara valet för gränshandelskunden, den lokala och turisten varje dag året om.

– Den första förändringen blev utbytet av matbutik. Lågpriskedjan Willys vars affärsidé är att ha; ”Sveriges Billigaste matkasse”. Centret kunde nu erbjuda mycket god mat till extremt låga priser för både de svenska och norska kunderna, förklarar Håkonsen.

Under pandemin arbetade centret med olika scenarion för att bygga upp ett starkt förtroende till fastighetsägarna så att de kände sig trygga med de utvecklingsprojekt som centret behövde göra för att genomföra förändringarna. Genom att ha ett helikopterperspektiv på centret och våga utmana hyresgäster såsom att tänka om med sin affärsidé, vidareutbilda sin personal och testa nya strategier och marknadsföringskanaler fick centret under pandemiåren en starkare lokal kund.

Ledningen styrde centrets marknadsföring och anpassade aktiviteter till den lokala marknaden. Av en även stängd gräns in till Norge fick centret nya lokala besökare att ändra sin handelstrend med att börja handla lokalt.

– Vi blev såklart också drabbade när gränsen stängde mot våra norska kunder. Omsättningstappen gick alltifrån 5% upp emot 70% periodvis beroende på verksamhet men som helhet tappade centret endast -34% i omsättning mot året 2019 och en besöksfrånvaro på -18%. Nu i efterhand kan ompositioneringsprocessen ses vara framgångsfaktorn för centrets mindre tapp och att man lyckades behålla samtliga hyresgäster och samtidigt också etablera nya verksamheter mitt i krisen- säger Danielsson.

Kommunalt samarbete och 1 000 nya kunder i veckan
Butiksmixen med lokaler sågs över där man möjliggjorde plats till nya verksamheter som såg potential att satsa under ett pandemi-år. Här bistod ledningen med b.la konceptutveckling och budgetplanering för att man skulle våga satsa och nyetablera.

– Här satte man bland annat i hop ett familjecafé med plats för servering och take away tjänster, ett privat IT bolag med ett ”själv hjälp” servicecenter som man fick delat med stadens kommunala info center och ett nytt bowlingkoncept, som man i början av projektet såg som en viktig del att få in för att få mer aktivitet i fastigheten, säger Håkonsen.

Av god undersökning och nytt samarbete med centrets befintliga foodcourt slog man samman restaurangen med bowlingen och bildade ett nytt koncept; Foodcourt & Bowling. En fartfylld upplevelse för hela familjen.

När sportbutiken Intersport stod inför butiksstängning rakt över gatan, fångade ledningen upp dialogen och förhandlade fram till en ny etablering inne i centret. Detta gav centret ytterligare lokala kunder då sportbutiken har ett gott samarbete och satsar högt på stadens klubb- och idrottsföreningar.

För att strategiskt öka upp kundflödet i centret under årets alla månader valde man att gå i dialog med Strömstad kommun kulturskola för att hösten 2021 öppna dörren till 2 nya dansstudios.

– Detta blev ett tydligt strategiskt val och tecken på hur ett kommunalt bolag kan arbeta med en privat aktör. Resultatet med 350 dansande barn ökade centrets kundflöde med över 1000 fler besökare/vecka och matbutiken Willys fick automatiskt många nya barnfamiljer att köpa sin matkasse hos dem, förklarar Håkonsen.

Ny infrastruktur
– Tillgängligheten för att komma inom centret gicks igenom i starten av projektet. Redan i 2019 beslutades att en större ombyggnation behövde göras för att tydliggöra fastighetens in- och utfarter. Ny fasad runt P-huset och in-utfartsleder målades om och nya korttidsparkeringar på framsida centret byggdes, säger Håkonsen.

Resultatet gav direkt en ökad besöksfrekvens av kunder samt också fler spontana besökare som nyttjade kort-tidsparkeringarna. Dessa parkeringar möjliggjorde också att Willys kunde öppna upp sin click & collect hämtastation vid anslutning till butiken.

– Sammanfattningsvis har förändringarna för Strömstad Shoppingcenter inte bara gynnat fastighetsägarna med en högre värdering vad gäller omsättning och besökstal, utan också satt Strömstad på kartan som stad och destination. Strömstad kan idag erbjuda sin lokalbefolkning, men även sina gränshandlare och turister en mötesplats året runt för både handel och upplevelse. Ett vinnande koncept som lönar sig för alla parter som bor och besöker Strömstad, säger Håkonsen.

Ett planerat hållbarhetstänk
Vad besökare förväntar sig i ett shoppingcenter i framtiden är en viktig fråga som är betydelsefull för centrets framtida projekt och hållbarhetstänk. Inför nya projekt som planläggs lägger man stor vikt på miljöperspektivet.

-Vi tittar på möjligheter med båda nya elbilsladdare och vi ser på möjligheter för solpaneler på centrets tak för att effektivisera energiförbrukningen, förklarar Danielsson.

Centret har också startat upp ett samarbetsprojekt med stadens gymnasieskola där synergieffekt uppstod mellan hyresgästerna i centret och eleverna genom praktikplatser där arbetslivserfarenhet utbytes mot elevens praktiska kunskaper. Centret gav också eleverna praktiska övningar med till exempel visual merchandiser.

Centret går i år 2022 mot ett rekordår när det kommer till både omsättning och besökstal.

-Vi har hittills fått en väldigt fin respons på vår turn around som startades under 2019 och med dagens positiva resultat är det bara med glädje som vi ser att 2022 går mot ett rekordår sedan starten 2015. Av årets första halvår visar siffrorna en omsättningsökning med +16% mot normaliseringsåret 2019 som också var centrets bästa försäljningsår. Likaså har besöksutvecklingen ökat med +20% där hela 80% av besökarna faktiskt handlar vilket är en riktigt bra utveckling från 2019. Fortsätter dessa positiva siffror skall vi lyckas slå all time high vid årets slut – säger Danielsson.

För mer information, vänligen kontakta: 

Mia Danielsson

Center- och marknadschef, Strömstad Shoppingcenter

E-post: mia@stromstadshoppingcenter.se

Tlf: +46 702 51 9930

Marianne Mazarino Håkonsen

Förvaltare och uthyrning, Remix Consulting AS

E-post: marianne@remixconsulting.com 

Tlf: +47 95 143005

Del:

Anbefalt å lese

Kinderegget OMA

På Kolbotn torg i Nordre Follo kommune hittar vi återbruksbutiken OMA. OMA är en kommunal återbruksbutik och arbetsutbildningscenter

Følg oss:

Kontakt oss