Sök
Close this search box.

VAD VI KAN BÄST

Det där lilla extra
som ger mycket mer

I utvecklingen av fastigheter och detaljhandel

Detaljhandeln förändras och den omdefiniera kundresan blir viktigt för både detaljhandeln och fastighetsbranschen. Vi har ett öga på vad som händer, även utanför Norge och Sverige. Vi fokuserar på kundens behov och önskemål på våra leveranser, därav de resurser som bäst kan lösa uppgiften.

Spela videoklipp
"Att ligga i framkant av utvecklingen kan kosta både tid och pengar, så tajming är en viktig faktor för att välja nya lösningar som påverkar kundresan oavsett om du arbetar inom B2B eller inom B2C-segmentet”
Marianne Mazarino Håkonsen

STRATEGIUTVECKLING

När vi tar oss an ett strategiarbete handlar det om att skapa en helhetsförståelse för verksamheterna och hitta en konkurrenskraftig positionering. I samarbete utvecklar vi en strategisk grund – mission – vision och värderingar. Utifrån en marknadsanalys kan vi adressera idé - och konceptutveckling för de områden som ska prioriteras . Därför är det viktigt att alla i verksamheten förstår vad vi vill uppnå , så god kommunikation om strategin är grundläggande för ett framgångsrikt strategigenomförande och prestationsspårning.

PROJEKTUTVECKLING OCH UTHYRNING

Baserat på marknadsanalys och kartläggning av primär - och sekundärmarknaderna ser vi projektpotentialen . Vidare ska investeringsberäkningar och kontakter med myndigheterna utvecklas i linje med ambitionerna och den rådande konkurrenssituationen, hyrespriser, potentiella hyresgäster och hyresgästens olika behov. Vi genomför hyresgästsökningar, uthyrningar, andrahandsuthyrningar och omförhandlingar av avtal med fokus på tillväxtmöjligheter för alla parter . För att säkerställa att både konceptet, området och kundbasen är optimala för en större investering kan även POP - UP eller korttidsavtal vara en del av lösningen.

ASSET MANAGEMENT

Aktiv förvaltning är nyckeln till värdeutveckling och tillväxt för kommersiella fastigheter. På dagens marknad har hyresgästerna blivit mer krävande och medvetna om vad de behöver för att lyckas med en etablering. Med lång erfarenhet och kunskap om förvaltning och utveckling av verktyg vet vi vad som krävs för att göra din fastighet mer attraktiv och lönsam. Eftersom vi utvecklar den långsiktiga strategin för fastigheten och ständigt arbetar för att maximera värdet på fastigheten över tid.

MARKNADSFÖRING

Vi utvecklar marknadsföringsstrategier och planer oavsett om det är B2C (business to consumer) eller B2B (business to business). Marknadsstrategin ska stödja de mål vi har för hela och/eller delar av verksamheten och den fortsatta planen utformas med detaljerade åtgärder som är anpassade till målgrupp, kanaler och frekvens utifrån anpassat innehåll och budgetar. Våra effektiva team skräddarsyr lösningar som optimerar marknadsföringsinsatser och säkerställer valuta för pengarna. Mätning, utvärdering och förbättring är nyckelord i vårt arbetssätt

Den perfekta partnern för dig

Varför välja oss

För att vi har en passion för;

R

Retail

Detaljhandeln utvecklas ständigt och om det är något vi är upptagna med så är det nya detaljhandelskoncept. Det sker en snabb utveckling av hur produkter och tjänster säljs, och konsumenterna påverkar detta ytterligare genom sitt beteende medvetet eller omedvetet.Digitaliseringen inom handeln har kommit för att stanna, men det betyder inte att fysiska butiker försvinner. Det kommer att bli en större integration av digitala plattformar och konsumenter i alla åldrar börjar nu vänja sig vid nya sätt att handla.Vi hjälper ditt företag med att utveckla strategier för tillväxt, förändring och innovation för att möta framtidens konsument.

E

Real Estate

Den fascinerande skärningspunkten mellan fastighets-och detaljhandelsaktörer utmanar och fascinerar samtidigt. Båda är beroende av varandra för att lyckas, och bäst görs detta genom gynnsamma lösningar för framtida samarbete.Vi har lång erfarenhet av att anpassa rätt koncept förrätt fastighet till rätt målgrupp och den insikt vi har om de olika geografiska områdena kommer att påverka möjlighetsutrymmet.Fastighetsbranschen ansvarar också för att driva en ny sammansättning av den fysiska och digitala mötesplatsen, en Remix av det bästa av två världar. Remix Consulting hjälper till att skapa denna mötesplats.

M

Marketing

Marknadsföring av de nya mötesplatserna handlar främst om kunden och kundresan. Varje mötesplats har sina egna unika sidor, och en viktig faktor för att driva trafik är att klargöra detta för målgruppen. Vi är nyfikna på nya plattformar och kanaler och inte minst hur de träffar olika målgrupper. Fördelen med ny marknadsföringsteknik är att den är mer exakt och ansträngningen kan mätas och justeras kontinuerligt.Vi har kompetensen att skräddarsy optimala lösningar för ditt företag, vilket kan skapa nya möjligheter oavsett om det är att träffa nya målgrupper, utöka befintliga och/eller öka din shoppingfrekvens.Vi bistår med allt från strategiutveckling till drift av sociala medier och webbplatser.

I

Insights

Alla beslut som ingriper i vidareutvecklingen av ett detaljhandelskoncept eller fastighetsutveckling måste baseras på insikt i dagens komplexa marknad. Vi älskar insikter och data som kan stödja beslut som kan vara                                                                      utmanande om du bara ska lyssna på din magkänsla. Den kan vara viktigt men ibland blir det ännu bättre när det får stöd av enkäter och insikter som lyfter känslan hela vägen till huvudet. 

X

X-Factor

Med många år inom både fastighets-, detaljhandels-och marknadsföringsbranschen har vi sett koncept och lösningar komma och gå. Det handlar därför om att fingra på pulsen och till stor del överväga vad som kan göra den största skillnaden för framgång eller misslyckande, förlust eller vinst.De aktörer vi sett som inte lyckats nå hela vägen fram har oftast haft brist på det där”lilla extra”.För dem som lyckas, ja de kännetecknas av att de kontinuerligt utvärdera, korrigera och förbättrar.Vi på Remix Consulting lägger all vår energi och entusiasm på de projekt vi engagerar oss i och utan några som helst undantag lägger vi in den där”lilla”extra X-faktorn.

Vi är inte rädda för att prova något nytt

Bli en del av vår framgång / eller vårt team

Olika team sätts ihop utifrån både kompetens och erfarenhet på båda sidor om gränsen, både i Norge och i Sverige.

Vår erfarenhet är att behovet förändras i linje med utvecklingen och den tid det tar att nå konkreta mål. Därför är vår leveransmodell flexibel.

Vi arbetar med ett stort nätverk av kompetenta resurser för att lösa uppgifter inom teknik, arkitektur, juridik, design och reklam. 

Vi hjälper dig hela vägen till ditt mål

Med över 60-års erfarenhet