Søk
Close this search box.

HVA VI KAN BEST

Å gi det lille ekstra

I utvikling av eiendom og retail

Retail er i endring og redefinering av kundereisen blir viktig både for retail og eiendomsbransjen. Vi har et øye for hva som skjer, også utenfor Norge og Sverige. Vi setter kundens behov og ønsker i fokus for våre leveranser, og derav de ressurser som best kan løse oppgaven. 

Start video
"Å ligge i forkant av utviklingen kan koste både tid og penger, så timing er en viktig faktor for valg av nye løsninger som påvirker kundereisen enten du jobber i B2B eller i B2C segmentet”
Marianne Mazarino Håkonsen

STRATEGIUTVIKLING

Når vi tar på oss et strategiarbeid, handler det om å skap e en helhetsforståelse for virksomhetene og finne en konkurransedyktig posisjonering. Vi utvikler i samarbeid et strategisk fundament – misjon – visjon og verdier. Basert på en markedsanalyse kan vi gå løs på idé - og konseptutvikling for de områder som ska l prioriteres. Derfor er det viktig at alle i virksomheten forstår hva vi ønsker å oppnå , så god kommunikasjon om strategien er fundamentalt for en vellykket strategigjennomføring og resultatoppfølging.

PROSJEKTUTVIKLING OG UTLEIE

Basert markedsanalysen og kartlegging av primær - og sekundærmarkedet ser vi prosjektpotensialet. Videre vil investeringskalkyler og myndighetskontakt utvikles i tråd med ambisjonene og den eksisterende konkurransesituasjon, leiepriser, potensielle leietakere og leietakers ulike behov. Vi ufører leietakersøk, utleie, fremleie og reforhandlinger av kontrakter med fokus på vekstmuligheter for alle parter. For å sikre at både konseptet, arealet og kundegrunnlaget er optimalt for en større investering, kan også POP - UP eller kortsiktige avtaler være deler av løsningen.

ASSET MANAGEMENT

Aktiv forvaltning er nøkkelen til verdiutvikling og vekst for handelseiendom. I dagens marked har leietakere blitt mer krevende og bevisste på hva de trenger for å lykkes med en etablering. Med lang erfaring og kunnskap om forvaltning og utvikling av verktøy, vet vi hva som skal til for å gjøre nettopp din eiendom mer attraktiv og lønnsom. For vi utvikler den langsiktige strategien for eiendommen og jobber kontinuerlig for å maksimere eiendommens verdi over tid.

MARKEDSFØRING

Vi utvikler markedsstrategier og planer enten det gjelder B2C (business to consumer) eller B2B (business to business). Markedsstrategien skal støtte oppunder de mål vi har for hele og/eller deler av virksomheten, og den videre planen utformes med detaljerte tiltak som tilpasses målgruppen, kanaler og frekvens basert på tilpasset innhold og budsjetter. Våre effektive team skreddersyr løsninger som gjør at markedsføringsinnsatsen optimaliseres og sikrer “value for money”. Måling, evaluering og forbedring er nøkkelord i vår arbeidsmetode

Den perfekte partner for deg

Hvorfor velge oss

Fordi vi har Passion for;

R

Retail

Retail er i konstant utvikling og hvis det er én ting vier opptatt avså er det nye retailkonsepter. Det er en rivende utvikling i måten produkter og tjenester selges på, og forbrukerne påvirker dette videre gjennom sin adferd bevisst eller ubevisst.Digitaliseringen innen handel har kommet for å bli, men det betyr ikke at fysiske butikker blir borte. Det blir i større grad en integrering av digitale plattformer og forbrukere i alle aldre venner seg nå til nye måter å handle på.Vi bistår din virksomhet med utvikling av strategier for vekst, endring og innovasjon for å møte fremtidens forbruker

E

Eiendom

Det fascinerende skjæringspunktet mellom aktører i Eiendom og Retail utfordrer og fasinerer på en og samme tid. Begge er avhengig av hverandre for lykkes, og best gjøres dette gjennom gunstige løsninger for fremtidig samarbeid. Vi har lang erfaring i å tilpasse det rette konseptet for den rette eiendommen mot riktig målgruppe, og innsikten vi har om de ulike geografiske områdene vil påvirke mulighetsrommet. Eiendomsbransjen har også forutsetninger for å drive frem en ny sammensetning av den fysiske og digital møteplassen, en Remix av det beste fra to verdener. Remix Consulting bistår med å skape denne møteplassen.

M

Markedsføring

Markedsføring av de nye møteplassene handler først og fremst om kunden og kundereisen. Hver møteplass har sine unike sider, og en viktig faktor for å drive trafikker å tydeliggjøre dette for målgruppen. Vi er nysgjerrige på nye plattformer og kanaler og ikke minst hvordan de treffer ulike målgrupper. Fordelen med ny markedsføringsteknologi, er at den er mer treffsikker, og innsatsen kan måles og justeres fortløpende.Vi har kompetansen til å skreddersy optimale løsninger for din virksomhet, som kan skape nye muligheter enten det handler om å treffe nye målgrupper, utvide eksisterende og/eller øke handlefrekvensen. Vi bistår med alt fra strategiutvikling til drift av sosiale medier og nettsider

I

Innsikt

Alle beslutninger som griper inn i den videre utviklingen av et retailkonsept, en eiendom eller en møteplass, må baseres på innsikt i dagens komplekse marked. Nettopp fordi digitaliseringen i større grad omfatter hele verdikjeden, har da også data, og til dels Big data, fra mange år tilbake begynt å gjøre jobben vi har ventet på. Aggregerte tall kombinert med algoritmer gir oss “real time data” i kombinasjon med historiske data.Vi elsker tall og innsikt som kan støtte opp under beslutninger som kan være krevende .Selv om magefølelsen kan være viktig, blir den enda bedre når den får støtte av undersøkelser og innsikt som løfter følelsen helt til hodet

X

X-Faktor

Med mange år i både eiendom, retail og markedsføringsbransjen, har vi sett konsepter og løsninger komme å gå. Det gjelder derfor å fingeren på pulsen og i storgrad vurdere hva som kan utgjøre den viktigste forskjellen for suksess eller fiasko, tap eller gevinst.Der vi har sett aktører som ikke lykkes, har også ofte mangelen på det lille ekstra utgjort en del årsaken. For de som lykkes, ja de kjennetegnes ved at de kontinuerlig evaluerer, korrigerer og forbedrer. Vi i Remix Consulting legger all vår energi og entusiasme i de prosjekter vi blir engasjert i og uten unntak legger vi i den lille ekstra X-faktoren

Vi er ikke redde for å prøve noe nytt

Bli en del av vår suksess/eller vårt team

Ulike team settes sammen ut fra både kompetanse og erfaring på begge sider av grensen, både i Norge og i Sverige. Vår erfaring er at behovet endrer seg i takt med utviklingen og tiden det tar for å nå konkrete mål og derfor er vår leveransemodell fleksibel. Vi samarbeider med et stort nettverk av kompetente ressurser for å løse oppgaver innen teknisk prosjektering, arkitektur, juss, design og reklame.

Vi hjelper deg hele veien til ditt mål

Med over 60-års erfaring