Søk
Close this search box.

Shoppingturisme i grenseland

Ferietid er handeltid og våre handlevaner analyseres av ekspertene som følge av store endringer i økonomien.

Shoppingturisme i grenseland

Ferietid er handeltid og våre handlevaner analyseres av ekspertene som følge av store endringer i økonomien. For med økte renter, strømpriser og matvarepriser ser den norske forbrukeren seg rundt etter alternativer til både feriemål og hva de skal fylle handlekurven med sommeren 2023. 

Et populært reisemål for nordmenn er Sverige, og i det vi nå liker å kalle normal året 2019, dro flest Nordmenn på feriereiser til Sverige – omtrent 1,6 millioner.  I tillegg hadde Nordmenn samme år hele 9,5 millioner dagsturer til Sverige, og da med mål om shopping. 

Alle disse tallene fra 2019 brukes nå for å sammenligne våre reise- og handlevaner i 2023, og analysene så langt viser at reiser, dagsturer og forbruk har avtatt første kvartal ifølge både SSB og DNB. 

–  Vi følger utviklingen nøye og sammenligner oss med disse tallene, sier Marianne Mazarino Håkonsen daglig leder Remix Consulting. Remix Consulting utvikler og forvalter handelseiendommer i Norge og Sverige. 

Våre faktiske tall viser en langt mer positiv utvikling enn hva DNB og SSB legger frem av innsikt om dagsturer og omsetning hittil i år.  Det er likevel viktig å understreke at SSB’s tall (SSBs tall) baserer seg på spørreundersøkelser og DNB’s modell (DNB), befolkningsjusterer kundenes kortbruk én dag i løpet av en rullerende sjudagersuke, så de vil nok treffe bedre på trend over tid.  

“Kjerringer mot strømmen”

Tallene gjennom 2022 viste oss at grensehandelskunden fant veien tilbake til gamle trakter til tross for andre faktorer som økte energipriser. Besøk- og omsetningsutviklingen for de sentrene som Remix Consulting forvalter, henholdsvis Strömstad Shoppingcenter og Långflon Shoppingcenter, viser en god utvikling. 

 

1. kvartal 

For Strömstad Shoppingcenter hadde en vekst i omsetningen på over 17% i 1. kvartal 2023 mot 2022 og over 31% mot 2019. 

Långflon Shoppingcenter hadde i samme periode en vekst i omsetningen på 15% 1. kvartal 2023 mot 2022 og en vekst i besøkende på hele 40 %. 

Første 4 mnd

Fordi påsken er en viktig sesong for grensehandel, er det interessant å ta med de første 4 månedene for å se om veksten holder seg, og det til tross for århundrets påskevær. For vi vet av erfaring at handlelysten i godt vær er noe lavere enn i regn og overskyet vær. Da hadde Långflon Shoppingcenter en økning i antall besøkende på 18 % mot 2022 og tilnærmet lik for 2019. Omsetningen viste en vekst på 3%. 

For Strömstad Shoppingcenter var veksten i omsetning på 16 % og antall besøkende 11 % de første 4 mnd. i år mot i fjor, og ser vi på tallene for 2023 mot 2019 var omsetningsøkningen på 32 % og antall besøkende økte med 37 %. 

1. halvår

Vi har nylig sett på tallene for første halvår og vi ser at utviklingen fortsatt er positiv da Strömstad Shoppingcenter hadde en økning i antall besøk på 20% og en økning i omsetningen på 15%. 

Felles for disse sentrene er at de i stor grad er destinasjoner for shoppingturister, hvor de reisende som besøker et reisemål har som formål å kjøpe varer og gjør det hele nærmest som en fritidsaktivitet i tillegg til andre opplevelser.

Långflon Shoppingcenter, som jo ligger midt mellom attraktive ski destinasjoner, har likevel sommeren som sin høysesong hadde en besøksøkning første halvår på 12 % og en omsetningsøkning på 18 %. 

For Strömstad Shoppingcenter er også samarbeidet med øvrige aktører i Strömstad viktig da vi ser at shoppingturisme  bidrar direkte til veksten i den lokale økonomien og at Strömstad med bl.a. Koster havet har mye å by på for den norske turisten. 

Trenden for disse sentrene bygger på tall for hele 2022, for av tabellen under ser vi at Strömstad og Sverige ellers taper mindre terreng enn f.eks Töcksfors og Charlottenberg. 

 

Valutaforskjellen påvirker ikke handlelysten

Det har dessuten vært mye fokus dette første halvåret på økte matvarepriser både i Norge og Sverige, i tillegg til valutakursen mellom våre to land. Og ser vi historisk på valutakursen har ikke den påvirket grensehandel, og vi tør påstå at det gjør den ikke i år heller. For tabellen viser at den norske kronen svekket seg knapt i 3 måneder (mars, april og mai), og nå er den tilbake der den i snitt har vært det siste halvannet året med NOK 0,96 mot SEK 1,00.  

 

Det er likevel en trend som vi ser og så jo bekrefter at vi som forbrukere har blitt mer bevisste. Vi bruker handlelister og vi kjøper mer bevisst de varer som fortsatt er billigere i Sverige enn i Norge. Det bekrefter jo også tall fra SSB hvor gjennomsnittsbeløpet per dagstur har økt fra 1 550,- i 2019  til 1798,- i 2023.

Så selv om det har vært en tøff tid, som har preget alle etablerte aktører, handler det alltid om å omstille seg og re-tenke løsninger som møter forbrukerens ønsker og behov. Vi gjorde en rekke grep for å møte disse behovene med nye konsepter og målrettet markedsføring som treffer kundenes oppmerksomhet. 

Vi tror på utvikling av hver enkelt butikk sin mulighet til å bli kundens favoritt med riktig sortiment og service i kombinasjon med aktiviteter og opplevelser. 

 

 

 

Del:

Anbefalt å lese

Key take-aways fra NCSC Awards og kommersiell stedsutvikling

Vi i Remix Consulting forvalter den norske grenen av NCSC, og har fulgt juryen og finalistene gjennom våren og frem til prisutdelingen. Under får du våre betraktninger på god kommersiell stedsutvikling, hvilke grep som gir deg både kunder og leietakers oppmerksomhet og noen spådommer om fremtidens utvikling.

Dyrtid og andre festbremser

Det kommer en tid etter dyrtiden. Det gjelder å stålsette seg i steds- og utviklingsprosjekter nå, og se frem imot fremtidig snorklipping med forhåpentligvis bærekraftige og solide konsepter.

Følg oss:

Kontakt oss