Søk
Close this search box.

Grensehandel post pandemi 2022

Diskusjonen om konsekvenser av grensehandelen har pågått for fullt under hele pandemien. Med stengt grense mot nabolandet, opplevede norske dagligvarebutikker en boost i omsetningen gjennom hele perioden og Vinmonopolet slo alle tidligere salgsrekorder.

Grensehandel post pandemi 2022

Diskusjonen om konsekvenser av grensehandelen har pågått for fullt under hele pandemien. Med stengt grense mot nabolandet, opplevde norske dagligvarebutikker en boost i omsetningen gjennom hele perioden og Vinmonopolet slo alle tidligere salgsrekorder.

Estimater på hvor mange skattekroner som gikk tapt som følge av grensehandel ble regnet ut med komma tegn og politikere ble dratt inn i kampen av næringslivets organisasjoner på begge sider av bordet. Likevel ser vi at de helt store politiske grepene uteblir.

Derfor er det interessant å se hva forbrukerne nå foretar seg, og om tidligere handlevaner blir gjenopptatt. For ser vi på de historiske tallene for grensehandel, var handelen for dagsturer til utlandet på hele 16 milliarder i det som blir omtalt som rekordåret 2019 (SSB).

Nylig kom DNB med sin analyse av antall kort transaksjoner Q1 2022 sammenlignet med 2019, 2020 og 2021 for kunder på dagstur til Sverige. Rekordåret 2019 viser at fysisk kortbruk (varehandel) beløp seg til hele 9,8 mrd kroner, mot nedgangen i antall korttransaksjoner i 2020 på 3,0 mrd og i 2021 på 3,1 mrd som følge av stengte grenser.

Cash og Kort

Ser vi på de totale tallene for grensehandel i perioden 2017-2021 ser vi at omsetningen falt drastisk på den svenske siden både i 2020 og 2021, og tallene fra SSB viser da den totale omsetningen av grensehandel da både med cash og kort.

Vi tar det som en tur

En rekke intervjuer og undersøkelser utført i forbindelse med grensehandel, avdekker jo at mange «tar det som en tur» og derfor utgjør dagsturer grunnlaget for DNB’s rapport om fysisk kortbruk innen varehandel på dagsturer til Sverige.

Som i alt annet under pandemien har også grensehandel opplevd endring i handlemønster. For mens handelen i 2019 var konsentrert til helgene, så vi at den ble større i ukedagene gjennom pandemien. Dette ser vi også av DNB rapporten, som har kartlagt alle dagsturer i første kvartal 2019-2022- Her ser vi at den største aldersgruppen mellom 60-79 år utgjør hele 27 % av de som tok en dagstur.

Denne undersøkelsen registrerer da også en markant økning i dagsturer og fysisk kortbruk etter at alle reiserestriksjoner ble opphevet 12. februar i år.

En annen observasjon er at aldersgruppen 40-49 har større andel av den totale kortbruken opp mot antall dagsturer og skyldes at deres handlekurv nok også er med på å dra opp snitthandelen.

Østfold ikke lenger det største grensehandelsfylket

Etter av en rekke fylker ble sammenslått til Viken, er statistikk blitt mer vanskelig å bruke med tanke på hvor kundene kommer fra. At Viken utgjør det største fylket for dagsturer blir da ikke overraskende, men at Aurskog-Høland som fra 2020 ble en del av Viken fylke med over 15 500 innbyggere ble den kommunen som toppet statistikken er interessant.

Populær påskehandel

Det er for å kunne vurdere utviklingen fremover at vi sammenligner nåværende handel med omsetning og kundetrafikk med rekordåret 2019. Dette var det siste året det var normal trafikk på grensen, til tross for at Q4 2019 viste en nedgang i forhold siste kvartal tidligere år.

Men en annen viktig handleperiode er da påsken og det for stor påvirkning for sammenligninger med tidligere år om den kommer i Q1 eller Q2.

Men ser vi påsken isolert sett, så vi at handel i år gikk ned 15 prosent sammenlignet med 2019, målt i kortbruk gjort på dagstur. Antall dagsturer over grensen gikk ned med 23 prosent.

Hvorfor en dagstur til Sverige

Den største driveren for en dagstur er fortsatt billigere mat og drikke og hele 70% av alle korttransaksjoner skjer innen denne kategorien. Så det har ikke endret seg siden vi undersøkte dette gjennom en stor undersøkelse utført av KANTAR i 2019. Målgruppen for denne undersøkelsen var innbyggere bosatt i Norge med inntil 1 time kjørevei til Sverige og maks 45 minutters bilavstand fra Strømstad.

Destinasjon nr. 1

Undersøkelsen utført av KANTAR viste da også at det var en sterk sammenheng mellom valget av å dra til Sverige for å handle og velge å handle på Nordby, som ligger i Strömstad kommune. Gjennom pandemien har da også Strömstad som grensehandelskommune styrket sin posisjon og har litt over halvparten av all handel på dagsturer til utlandet (SSB). Töcksfors, og andre grensehandelsdestinasjoner i Sverige gikk tilbake og mistet prosentpoeng av den totale grensehandelen. For noen av disse destinasjonene som f.eks. Långflon Shoppingcenter, var grensen i denne perioden da også helt stengt.

Del:

Anbefalt å lese

Key take-aways fra NCSC Awards og kommersiell stedsutvikling

Vi i Remix Consulting forvalter den norske grenen av NCSC, og har fulgt juryen og finalistene gjennom våren og frem til prisutdelingen. Under får du våre betraktninger på god kommersiell stedsutvikling, hvilke grep som gir deg både kunder og leietakers oppmerksomhet og noen spådommer om fremtidens utvikling.

Dyrtid og andre festbremser

Det kommer en tid etter dyrtiden. Det gjelder å stålsette seg i steds- og utviklingsprosjekter nå, og se frem imot fremtidig snorklipping med forhåpentligvis bærekraftige og solide konsepter.

Følg oss:

Kontakt oss